Неділя, 29.03.2020, 04:11

Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Життя школи
Статті вчителів [12]
Шкільні новини [210]
Навчально-методична робота [85]
Виховна робота [123]
Гордість школи - випускники [2]
Інформація для учнів [31]
Інформація для батьків [43]
Сторінка психолога [13]
Шкільна бібліотека [17]
Проект "Енергоефективнi школи" [27]
Навчально-виховний процес [25]
Проект "Нова генерація" [9]
Особисті блоги та сайти вчителів [9]
Атестація педагогічних працівників [5]
ДПА і ЗНО [12]
Безпека у навчальному закладі [3]
Популярне на сайті
Знайти на сайті

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

 
Головна » 2011 » Листопад » 18 » Положеня про забезпечення доступу до публічної інформації
19:11
Положеня про забезпечення доступу до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ директора Першотравенської

 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

від  04.11.2011р. №


ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Першотравенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2

1. Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Першотравенській  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 (далі –  школа№2) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.1.    У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-          запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні міського відділу освіти ;

-          публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання міським відділом освіти  своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні відділу освіти ;

-          запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

-          звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

-          суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.2.    Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.3.    Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації школою при здійсненні нею своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.4.    Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність школи№2 організовують і забезпечують: заступники директора школи з НВР у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

2.        Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність школи №2.

2.1.    Доступ до публічної інформації про діяльність школи №2 забезпечується шляхом:

1)       оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2)       розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті ;

3)       надання інформації за запитами на інформацію,

4)       розміщення інформації на інформаційному школи№2.

2.2.    Публічна інформація про діяльність школи №2 може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3.    Публічна інформація про діяльність школи №2 надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти і науки, молоді та спорту.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у школі№2.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами школи №2.

2.4.    Доступ до публічної інформації про діяльність школи №2 обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5.    Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність школи №2, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті школи №2 забезпечують керівники структурних підрозділів школи №2 у межах їх компетенції та сфери відповідальності.

3. Надання публічної інформації про діяльність школи №2

3.1.    Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується школою №2  відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства». Порядок взаємодії школи №2 з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2.    Відповідно до посадової інструкції заступником директора з НВР (далі – Інструкція)   забезпечується розміщення на офіційному веб-сайті  інформації, що підготовлена структурними підрозділами школи №2 з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3.    Розміщенню на офіційному веб-сайті школи №2 підлягають:

1)       інформація про школу №2 та його діяльність:

-          місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номери телефону ;

-          прізвища, імена та по батькові, службові номери телефону працівників школи №2;

-          розклад роботи та графік прийому громадян у школі №2;

-          наявність вакансій;

2)       правила внутрішнього трудового розпорядку школи №2;

3)       інформація про нормативно-правові засади діяльності школи №2;

4)       дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5)       відомості про систему обліку, види інформації;

6)       звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

7)       інші відомості про діяльність школи №2, які належать до публічної інформації;

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.4.    На офіційному веб-сайті школи №2 розміщуються:

1)       умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність школи №2;

2)       інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність школи №2.

3.5.    Запитувач інформації має право звернутися до школи №2 із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких розміщені на інформаційному стенді школи №2 або роздрукувати на офіційному веб-сайті (додатки 3–6 до цього Положення).

Якщо запит на інформацію надійшов до школи №2 поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена у школі №2 особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1.    Запити на інформацію, що надходять на адресу школи №2, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

4.2.    Запити на інформацію реєструються в окремому журналі згідно відповідної форми.

4.3.    Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції секретарем – друкаркою вона направляється  для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця директору школи №2.

4.4.    Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності школи №2, особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5 цього Положення.

За рішенням директора школи №2  особою, відповідальною за надання відповіді на такий запит, може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до школи №2 запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

4.5.    Запит на інформацію з резолюцією директора школи №2 невідкладно передається виконавцям.

4.6.    Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до школи №2 у вигляді електронного документа, здійснюється працівником школи №2 в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7.   Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію  зберігаються у приймальні школи №2 в  окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із  номенклатурою справ школи №2.

4.8.    Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до школи №2.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до школи №2 запиту.

4.9.    Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, директор школи №2  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку  письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до школи №2.

4.10.У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок відповідальний  за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до школи №2 запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.


Переглядів: 560 | Додав: оля | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright MyCorp © 2020
Календар
«  Листопад 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Наші друзі
 • Першотравенська ЗШ №1
 • Першотравенська ЗШ №3
 • Першотравенська ЗШ №4
 • Першотравенська ЗШ №5
 • ЦДТ«Надія»
 • Міський відділ освіти
 • ВИПУСКНИКАМ
 • Все про ЗНО
 • Міністерство освіти і науки України
 • Дніпропетровський РЦОЯО
 • Портал про ЗНО
 • Інформаційна система "Конкурс"
 • Урядовий сайт для юних громадян
 • ВЧИТЕЛЯМ
 • Все про ЗНО
 • Міністерство освіти і науки України
 • Дніпропетровський РЦОЯО
 • Портал про ЗНО
 • Библиотекарь.Ру
 • Острів знань
 • ДОІППО
 • Освітній портал
 • "Мої знання"
 • "Освітній портал Дніпропетровщини"
 • "Головне управління освіти і науки"
 • "Освітній портал Пед ПРЕСА"
 • Архів
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0
  Конструктор сайтів - uCoz