Четвер, 05.08.2021, 11:13

Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Життя школи
Статті вчителів [12]
Шкільні новини [210]
Навчально-методична робота [85]
Виховна робота [123]
Гордість школи - випускники [2]
Інформація для учнів [31]
Інформація для батьків [43]
Сторінка психолога [13]
Шкільна бібліотека [17]
Проект "Енергоефективнi школи" [27]
Навчально-виховний процес [25]
Проект "Нова генерація" [9]
Особисті блоги та сайти вчителів [9]
Атестація педагогічних працівників [5]
ДПА і ЗНО [12]
Безпека у навчальному закладі [3]
Популярне на сайті
Знайти на сайті

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

 Публічна інформація

 
 


Указ Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
17.05.11

З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації", реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію Президент України видав Указ від 5 травня 2011 року № 547/2011.

                                                                                                                         

                                                                                         УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
                                            Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації 


З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації", реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації" заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

затвердити у визначений Законом України "Про доступ до публічної інформації" строк граничні норми витрат на копіювання та друк документів;

підготувати разом із Службою безпеки України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів;

запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо вдосконалення названого Закону та вносити їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації;

ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", зокрема:1) розробити і затвердити:

форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо;

порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

2) запровадити облік запитів на інформацію;

3) визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів або осіб;

4) визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою;

5) створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

6) створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб);

7) забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність;

8) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм запитів на інформацію;

9) затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку;

10) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

11) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб;

12) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації";

13) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації заступників керівників органів виконавчої влади, працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

14) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор Янукович

5 травня 2011 року

№ 547/2011                                                                                                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                        З А К О Н       У К Р А Ї Н И 

                                                      Про доступ до публічної інформації ( 13 січня 2011 року  N 2939-VI )
                                                           ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.314 ) 
  Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права  кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

                                                                                           УКРАЇНА


                                                           МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

                                                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                                                          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                             МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ


                                                                                         Н А К А З  19.10. 2011 року                                                                                                                                                                                              № 190Про реалізацію Закону

України "Про доступ

до публічної інформації”З метою реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації” на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є міський відділ освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради ,

                                                                                          НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення та додатки до нього про забезпечення доступу до публічної інформації у міському відділі освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради, що додається.

2. Визначити головного спеціаліста з кадрових питань і охорони праці Герасимову С.М. відповідальною особою з питань запитів на інформацію у міському відділі освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

Встановити, що відповідальна особа з питань запитів на інформацію відповідає за систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, забезпечує координацію дій працівників підрозділів міського відділу освіти з метою оперативної підготовки відповідей на запити.
Керівникам підрозділів міського відділу освіти (Кондратьєвій Т.С., Чупіковій Л.О.), керівникам закладів освіти міста:

3.1. Визначити відповідального працівника за опрацювання запитів на інформацію, здійснення особистого прийому та підготовку копій документів з питань, що належать до компетенції закладу.

3.2. Внести відповідні зміни до положення міського відділу освіти, номенклатуру справ та посадові інструкції працівників, визначених для опрацювання запитів на інформацію.

3.3. Інформацію про визначеного працівника закладу освіти міста надати головному спеціалісту з кадрових питань Герасимовій С.М. до 15.11.2011р.

4. Визначити відповідальним за технічне оформлення запитів на інформацію секретаря –друкарку міського відділу освіти Чернодуб О.М.

5. Головному спеціалісту з кадрових питань Герасимовій С.М. довести наказ до відома усіх керівників підрозділів міського відділу освіти та закладів освіти міста.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Начальник міського відділу освіти                                                                                                                                 Н.П.Петрова  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

від  19.10.2011р. №190

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у міському відділі освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

 

1. Загальна частина

 

1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у міському відділі освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради (далі –  міський відділ освіти ) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-          запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні міського відділу освіти ;

-          публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання міським відділом освіти  своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні відділу освіти ;

-          запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

-          звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

-          суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.2.Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.3.Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації міським відділом освіти при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.4.Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність міського відділу освіти  організовують і забезпечують :  головний спеціаліст з кадрових питань, керівники  структурних підрозділів міського відділу освіти у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

2.      Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність міського відділу освіти

2.1.Доступ до публічної інформації про діяльність міського відділу освіти забезпечується шляхом:

1)      оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2)      розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті ;

3)      надання інформації за запитами на інформацію,

4)      розміщення інформації на інформаційному стенді міського відділу освіти.

2.2.Публічна інформація про діяльність міського відділу освіти може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3.Публічна інформація про діяльність міського відділу освіти надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти і науки, молоді та спорту.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у міському відділі освіти.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами міського відділу освіти.

2.4.Доступ до публічної інформації про діяльність міського відділу освіти обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5.Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність міського відділу освіти, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті міського відділу освіти забезпечують керівники структурних підрозділів міського відділу освіти у межах їх компетенції та сфери відповідальності.

 

3. Надання публічної інформації про діяльність міського відділу освіти

 

3.1.Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відділом  відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства». Порядок взаємодії міського відділу освіти  з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2.Відповідно до посадової інструкції методистом міського відділу освіти (далі – Інструкція)   забезпечується розміщення на офіційному веб-сайті  інформації, що підготовлена структурними підрозділами міського відділу освіти з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3.Розміщенню на офіційному веб-сайті міського відділу освіти підлягають:

1)      інформація про міський відділ освіти та його діяльність:

-          місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номери телефону ;

-          прізвища, імена та по батькові, службові номери телефону працівників міського відділу освіти;

-          розклад роботи та графік прийому громадян у міському відділі освіти;

-          наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців ;

2)      правила внутрішнього трудового розпорядку міського відділу освіти;

3)      інформація про нормативно-правові засади діяльності міського відділу освіти;

4)      дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5)      відомості про систему обліку, види інформації;

6)      звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

7)      інші відомості про діяльність міського відділу освіти, які належать до публічної інформації;

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.4.На офіційному веб-сайті міського відділу освіти розміщуються:

1)      умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність міського відділу освіти;

2)      інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність міського відділу освіти.

3.5.Запитувач інформації має право звернутися до міського відділу освіти із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких розміщені на інформаційному стенді міського відділу освіти або роздрукувати на офіційному веб-сайті (додатки 3–6 до цього Положення).

Якщо запит на інформацію надійшов до міського відділу освіти поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена у міському відділі освіти особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1.Запити на інформацію, що надходять на адресу міського відділу освіти, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

4.2.Запити на інформацію реєструються в окремому журналі згідно відповідної форми.

4.3.Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції секретарем – друкаркою вона направляється  для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця начальнику міського відділу освіти.

4.4.Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності міського відділу освіти, особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5 цього Положення.

За рішенням начальника міського відділу освіти  особою, відповідальною за надання відповіді на такий запит, може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до міського відділу освіти запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

4.5.Запит на інформацію з резолюцією начальника міського відділу освіти невідкладно передається виконавцям.

4.6.Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до міського відділу освіти у вигляді електронного документа, здійснюється працівником міського  відділу освіти в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7.Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію  зберігаються у приймальні міського відділу освіти в  окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із  номенклатурою справ міського відділу освіти.

4.8.Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до міського відділу освіти.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до міського відділу освіти запиту.

4.9.Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, начальник міського відділу освіти  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку  письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до міського відділу освіти.

4.10.        У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок відповідальний  за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до міського відділу освіти запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11.        Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.

 

5. Порядок надання публічної інформації про діяльність міського відділу освіти

 

5.1.Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність  міського відділу освіти надається відповідальним працівником, керівником відповідного структурного підрозділу міського відділу освіти  підписом начальника відділу.

Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності міського відділу освіти, виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою, відповідальною за надання відповіді, – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом начальника відділу . Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса міського відділу освіти  , посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.


5.2.Якщо запитувана публічна інформація про діяльність міського відділу осві

Persh_School №2 © 2021
Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Наші друзі
 • Першотравенська ЗШ №1
 • Першотравенська ЗШ №3
 • Першотравенська ЗШ №4
 • Першотравенська ЗШ №5
 • ЦДТ«Надія»
 • Міський відділ освіти
 • ВИПУСКНИКАМ
 • Все про ЗНО
 • Міністерство освіти і науки України
 • Дніпропетровський РЦОЯО
 • Портал про ЗНО
 • Інформаційна система "Конкурс"
 • Урядовий сайт для юних громадян
 • ВЧИТЕЛЯМ
 • Все про ЗНО
 • Міністерство освіти і науки України
 • Дніпропетровський РЦОЯО
 • Портал про ЗНО
 • Библиотекарь.Ру
 • Острів знань
 • ДОІППО
 • Освітній портал
 • "Мої знання"
 • "Освітній портал Дніпропетровщини"
 • "Головне управління освіти і науки"
 • "Освітній портал Пед ПРЕСА"
 • Архів
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0
  Конструктор сайтів - uCoz